Brudgaranti

2 års brudgaranti på Royal Copenhagen stel:

Emmalys.dk er med i Royal Copenhagen´s brudgarantiordning fra d. 30-5-2019 - ombytning ved brud eller skår. Har du købt før den dato, så er du omfattet af Emmalys.dk's egen brudgaranti. 

Pr. 1/11-20 har Royal Copenhagen ændret vilkårene, så det ikke længere er nødvendig med brudgarantibevis - det er blot kvitteringen du skal gemme og forevise ved en ombytning

 • Brudgarantien medfører, at du kan modtage en ny, tilsvarende vare uden beregning ved samtidig indlevering af original købskvittering og indlevering af skårene fra den itugåede eller skårede vare.
 • Brudgarantien gælder for alle Royal Copenhagens stelserier, der er i sortiment på købstidspunktet (undtagen Flora Danica), og som er købt i butikker, der er tilknyttet brudgarantiordningen, samt hos Royal Copenhagen, Amagertorv 6, København, Royal Copenhagen, Store Torv 14, Aarhus.
 • Brudgarantien løber i 24 måneder fra købsdatoen og omfatter alene 1.-sortering. Garantien omfatter ikke forsætlige brud eller brud opstået som følge af grov uagtsomhed. Garantien kan alene anvendes én gang pr. vare, ligesom garantien kun kan anvendes et antal gange svarende til det antal varer, der er købt, dvs. er der eksempelvis købt 6 tallerkener fra de ovennævnte serier, kan der modtages 6 erstatningstallerkener.
 • Brudgarantien gælder ikke for varer, som på tidspunktet for udnyttelsen af garantien er udgået af vores produktion eller ikke længere forhandles af den butik, hvor varen er købt. Måtte varen således være udgået, udleveres i stedet en lignende – men ikke identisk – vare. Der er alene tale om en ombytning, og der gives derfor ikke penge retur. 
 • Brudgarantien gælder kun for privatpersoners køb og kan kun anvendes af privatpersoner. Erhvervsdrivendes køb og brug er således ikke omfattet af brudgarantien, og brudgarantien kan ikke anvendes af erhvervsdrivende.
 • Ombytning ved brud eller skår kan ske i en hvilken som helst butik, der er tilknyttet brudgarantiordningen, samt hos Royal Copenhagen, Amagertorv 6, København, og Royal Copenhagen, Store Torv 14, Aarhus.
 • Vælger man at sende de skårede dele ind til emmalys.dk afholdes returomkostninger af kunden. Medsend faktura, samt brudgaratibevis.

Royal Copenhagen og emmalys.dk kan uden forudgående varsel til enhver tid bringe brudgarantiordningen til ophør. Garantiordningens ophør har alene betydning for køb foretaget efter, at garantiordningen er ophørt. Dette betyder, at alle køb foretaget inden garantiordningens ophør er omfattet af brudgarantien i 24 måneder fra købsdatoen.


2 års brudgaranti på Lyngby Porcelæn stel:

Hvis uheldet er ude, er der 2 års brudgaranti på Rhombestellet. Ved brud, skår og fabrikationsfejl tilbyder vi derfor en ny tilsvarende vare uden beregning.

 • Du skal blot indlevere brud-garantibeviset med den originale købskvittering og den skårede del i en af de fysiske butikker der forhandler stellet.
 • Butikken ombytter varen til en tilsvarende vare. 
 • Garantien dækker ikke misligholdelse og almindelig slidtage, ligesom den ikke giver ret til at få pengene retur.
 • Garantien dækker brud, skår og fabrikationsfejl under forudsætning af, at produktet er anvendt til dets rette formål.
 • Vælger man at sende de skårede dele ind til emmalys.dk afholdes returomkostninger af kunden. Medsend faktura, samt brudgaratibevis.


2 års brudgaranti på Georg Jensen:

I tilfælde af brud på porcelænet tilbyder Georg Jensen ombytning af produktet uden beregning i op til 24 måneder fra købstidspunktet. Hvis varen er udgået af produktion eller ikke længere forhandles af den butik, hvor varen er købt, udleveres i stedet en lignende – men ikke identisk vare indenfor samme prisramme. Der er alene tale om en ombytning, og der gives derfor ikke penge retur.

 • Garantien bortfalder ved forsætligt brud eller brud opstået som følge af grov uagtsomhed. Georg Jensen kan til enhver tid og uden varsel bringe garantien til ophør. Køb foretaget inden ordningens ophør vil dog stadig være omfattet af brudgarantien i 24 måneder fra købsdato.
 • Brudgarantien tilbydes kun for produkter i 1. sortering og kun for privatpersoners køb i Danmark. Garantien kan benyttes ved at rette henvendelse til den forretning, hvor produktet er købt, f.eks. én af Georg Jensens autoriserede forhandlere, én af Georg Jensens egne forretninger eller i Georg Jensens webshop.
 • Det beskadigede produkt og den originale kvittering skal medbringes ved henvendelse i en fysisk forretning. Ved henvendelse til Georg Jensen webshop skal den originale kvittering samt billede af det ødelagte produkt vedhæftes i en e-mail. Husk derfor altid at gemme din kvittering for købet.
 • Brudgarantien kan udelukkende anvendes én gang per produkt. Ligeledes kan der maksimalt ombyttes det antal produkter, der står på den originale kvittering. Hvis der er købt 4 tallerkener, kan der ombyttes op til 4 tallerkener.
 • Georg Jensens brudgaranti påvirker ikke dine rettigheder i henhold til forbruger-lovgivningen.